Julkisen hallinnon saumaton yhteistyö tukee osallistavaa kasvua

Share |
07.06.2017

Valtiovarainministeriö 7.6.2017 14.00
Uutinen

Kunnallisjohdon seminaarissa Oulussa puhunut kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen mukaan kuntien, tulevien maakuntien ja valtion saumaton yhteistyö ja kumppanuus edistävät parhaiten osallistavaa kasvua Suomessa.

"Osallistavalla kasvulla tavoitellaan oikeudenmukaisempaa, entistä vahvempaa ja kestävämpää taloudellista kasvua. OECD:n mukaan osallistava kasvu vaatii parempaan tietopohjaan perustuvaa päätöksentekoa, aitoa poikkihallinnollisuutta ja sidosryhmien osaamisen ja tiedon parempaa hyödyntämistä. Helsingissä syksyllä 2015 pidetty OECD:n hallintoministerikokous painotti päätelmissään sitä, miten hallinto voi osaltaan vaikuttaa siihen, että yhteiskunnassa kaikki pääsevät osalliseksi hyvinvoinnin lisääntymisestä. Tästä on osallistavassa kasvussa yksinkertaisesti kyse. Kasvun on oltava kaikkia hyödyttävää", sanoi ministeri Vehviläinen.

Vehviläisen mukaan maakuntauudistus tarjoaa koko Suomen julkiselle hallinnolle hyvän tilaisuuden ravistella pölyjä pois, uudistaa ja ottaa reipas askel kohti modernia ja vuorovaikutteista hallintoa.

"Maakuntauudistuksen myötä Suomi kääntää hallintonsa länsieurooppalaiseen asentoon. Jatkossa mallimme on kansanvaltaisuuteen perustuva kolmitasoinen julkinen hallinto: kunta, maakunta, valtio. Uudistus kokoaa samalla yhteen nykyään lähes 400 eri organisaatiossa hoidettua tehtävää 18 maakuntajärjestäjän vastuulle. Muutos on suuri ja vaatii toimeenpanijoiltaan samanaikaisesti sekä hyvää monialaisen kokonaisuuden että yksityiskohtien hallintaa", Vehviläinen sanoo.

Vehviläinen korostaa julkisen hallinnon eri toimijoiden, kuten kuntien, kaupunkien, maakuntien, ministeriöiden ja virastojen, yhteistä vastuuta uudistuksen onnistumisesta.

"Arvelen, että kansalaiset, elinkeinoelämä ja muut yhteisöt odottavat julkiselta hallinnolta hyvää sisäistä yhteistyötä eikä omien  reviirien vartiointia. Kunnilla ja maakunnilla on yhteiset veronmaksajat ja toivottavasti myös yhteiset tavoitteet oman alueensa kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi", Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mukaan julkisen hallinnon piirissä on hyvä tiedostaa, miten uuden talouden puolella tavoitellaan verkostoja, erilaisia ekosysteemejä ja nähdään ajasta ja paikasta riippumaton alustatalous suurena mahdollisuutena. Ehkä meidänkin on syytä laittaa sivuun erillisyyttä korostavat roolijaot kunta-maakunta tai kunta-valtio. Mieluumminkin on edistettävä sitä, miten julkisen hallinnon kokonaisuus palvelee digi- ja tekoälyaikana yhä paremmin ja laadukkaammin kansalaisia, yrityksiä ja muita yhteisöjä kaikkialla Suomessa, Vehviläinen sanoi.

21.06.2018Digikärkihankkeille kiitosta poikkihallinnollisuudesta ja alustamaisuudesta
06.06.2018Sotea ja Sotkamoa
29.05.2018Kuhasalontien korjaukseen rahoitusta lisätalousarviosta
01.05.2018Viedään maakunta- ja sote-uudistus vihdoin maaliin
30.04.2018Tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa valtionhallintoon
14.04.2018Puhe Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajain liittopäivillä
21.03.2018Ajankohtaiskeskustelu Suomen aluekehityksestä, kaupunki- ja maaseutupolitiikasta sekä seutukuntien mahdollisuuksista
20.03.2018Onnistunut toimeenpano minimoi muutosriskit
22.02.2018Vapaaehtoiminnasta iloa ja merkityksellisyyttä
16.02.2018Demokratia ja yhteistyö uudistuksen ytimessä

Siirry arkistoon »