Avoimuusrekisterin valmisteluun parlamentaarinen työryhmä

Share |
25.10.2018

Valtiovarainministeriö 25.10.2018  Uutinen                    
                   

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen mielestä avoimuusrekisterin valmistelussa tulisi Suomessa hyödyntää laajapohjaista parlamentaarista valmistelua. Vehviläinen puhui torstaina 25. lokakuuta oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön lobbarirekisterin kansainvälisiä malleja käsittelevässä seminaarissa.

”Henkilökohtaisesti katson, että Suomessa tulisi aloittaa lobbarirekisterin valmistelutyö. Tosin puhuisin itse mieluummin avoimuusrekisteristä. Avoimuusrekisteri arkipäiväistäisi ja avaisi sidos- ja edunvalvontaryhmien vaikuttamistyötä”, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mukaan avoimuusrekisterille tulisi luoda lainsäädäntöpohja. Huolellinen valmisteluprosessi edellyttäisi yhteistä käsitystä siitä, mihin ongelmiin rekisterillä halutaan puuttua.

”Laajapohjainen ja parlamentaarinen työryhmätyö voisi olla alkuun tarkoituksenmukainen etenemistapa. Eduskunnalla voisi olla ensimmäisessä vaiheessa vetovastuu työryhmätyöskentelystä. Varsinainen avoimuusrekisteriä koskeva lainsäädäntö valmisteltaisiin sen jälkeen ministeriöissä oikeusministeriön johdolla”, Vehviläinen kertoo.

Vehviläinen pitää tärkeänä, että työssä olisivat mukana myös vaikuttamistyötä tekevät toimijat. Hänen mukaansa valmistelu tueksi voidaan vielä tarvita myös syventävää tutkimustyötä, jotta rekisteristä saadaan toimiva Suomen olosuhteisiin.

”Jo alkuvaiheessa tulisi määritellä alustavasti se, kuinka laajaa sääntelyä on tarkoitus valmistella. Keskeistä olisi määritellä velvoitteiden henkilöpiiriä sekä sääntelyn sisältöä. Pidän perusteltuna, että edunvalvojien kohteena oleva joukko määriteltäisiin siten, että sääntely koskisi poliitikkojen rinnalla keskeisiä virkamiehiä”, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mukaan lähiaikoina on ensisijaista arvioida, miten avoimuusrekisterin perustamistyössä edetään. Valmistelun tarkempaa etenemistä ja työnjakoa on tarpeen harkita yhdessä eduskunnan sekä asianomaisten ministeriöiden, erityisesti oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa.

08.11.2018Esiselvitys kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta käynnistyy
25.10.2018Avoimuusrekisterin valmisteluun parlamentaarinen työryhmä
24.10.2018Vauhtia kaupunkien juna-asemien kehittämiseen
09.10.2018Ministeri Anu Vehviläinen tapasi Viron julkishallintoministeri Janek Mäggin
27.09.2018Tiedolla johtaja on tulevaisuuden johtaja
18.09.2018Senaattia kehitettävä tiiviissä kumppanuudessa asiakkaiden kanssa
12.09.2018Kunnille ja alueille jatkossa vapaammat kädet ja enemmän päätösvaltaa omaan työnjakoonsa
28.08.2018Valtio selvittää vaihtoehtoja kansalaisten sähköiseen tunnistautumiseen
26.08.2018Sotiemme veteraanien, lottien ja sotaorpojen Pohjois-Karjalan alueellisen kirkkopäivän pääjuhla Liperissä
23.08.2018Täsmennystä maakuntauudistukseen

Siirry arkistoon »