Sotiemme veteraanien, lottien ja sotaorpojen Pohjois-Karjalan alueellisen kirkkopäivän pääjuhla Liperissä

Share |
26.08.2018

 26.8.2018 klo 13 Valtioneuvoston tervehdys

Arvoisat sotiemme veteraanit, lotat ja sotaorvot, hyvä juhlaväki

Minulla on ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän sotiemme veteraanien, lottien ja sotaorpojen alueellisen kirkkopäivän pääjuhlaan. 

Aloitan pienellä omakohtaisella muisteluksella. 

Olen 1960-luvun alun lapsia, kansakouluun menin vuonna 1970 Kotalahden kylässä Leppävirralla. Jälkikäteen aikuisena olen usein ajatellut, että minä ja ikätoverini emme tuolloin käsittäneet, että miten vähän aikaa sodan päättymisestä oli kulunut. Ajantajumme oli vielä lapsen ajantajua: päivän kulun ymmärsimme, vuoden vaihtuminen tarkoitti seuraavien omien syntymäpäivien odottelua, mutta vuosikymmenen tajuaminen oli jo vaikeaa. 

Ymmärsimme kylläkin, että Suomi on itsenäinen, lippumme on sinivalkoinen ja presidentti on Kekkonen. Menneet sotavuodet näkyivät kuitenkin monella tapaa meidän koululaisten arjessa. Koulun seinällä oli suuri muistotaulu, joka muistutti meitä niistä kymmenistä kylämme miehistä, jotka olivat kaatuneet itsenäisyytemme puolesta. Kylän hautausmaalla samasta asiasta muistuttivat sankarihautojen rivit. Kotinsa Karjalaan menettäneiden tarina tuli lähelle evakkotaustaisten koulutovereiden myötä. 

Sodan kipein jälki oli läsnä niissä perheissä, joissa oli menetetty rakkaimpia tai läheiset palasivat rintamalta haavoittuneina. Aikanaan kuitenkaan ei tunnistettu ja ymmärretty sitä, miten syvät henkiset ja psyykkiset arvet rintamalla olo ihmiseen jättää. Tuolloin ei ollut tarjolla kriisiapua ja terapiaa. 

Arvoisat kuulijat, 

Tänä päivänä sotiemme veteraanit ovat kunniakansalaisiamme ja saavat jakamattoman kunnioituksemme ja arvostuksemme. 

Vuosikymmenten aikana veteraanien elinoloja, etuuksia ja palveluja on kohennettu monin tavoin. Veteraanien asemaa on parannettu lainsäädäntömuutoksin, määrärahalisäyksin ja tarkentaen määrärahojen käyttöä. Valtiovalta on tehnyt työtä yhteistyössä kuntien kanssa. Järjestöjen rooli etuuksien, tuen ja palveluiden painopisteiden määrittelyssä on ollut merkittävää. 

On selvää, että veteraanien palveluiden ja tuen on oltava sellaisia, joita he erityisesti juuri nyt tarvitsevat. Kuntouttavat kotiin vietävät palvelut ja yleisemmin kunnallisten avopalveluiden kehittäminen ovat sitä, mitä järjestöt ovat valtiovallalle viestittäneet. 

Tärkeä muistisääntö paikallistasolle kuntiin, missä yksittäisen veteraanien palveluista päätetään on, että veteraani saa juuri omaan elämäntilanteeseensa ja kuntoonsa nähden oikeanlaista tukea ja palvelua. Sekä korkeassa iässä olevan veteraanin että hänen omaistensa on voitava luottaa siihen, että apua ja tukea on aina riittävästi saatavilla. 

Hyvä juhlaväki, 

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 2017 oli merkittävä tapaus niin sotiemme veteraaneille kuin meille kaikille suomalaisille. Nuoremmille sukupolville kerrottiin maamme käännekohdista ja veteraanien merkityksestä Suomen itsenäisyyden säilyttämisessä. Juhlavuoden teema oli ”Yhdessä”. Näin on syytä edelleen jatkaa: vain yhdessä historiansa tuntien, tätä päivää yhdessä eläen ja huomista yhdessä luoden Suomi ja suomalaiset voivat menestyä. 

Viime vuonna lisättiin rahoitusta veteraanien kotona asumista tukeviin avopalveluihin. Samalla avarrettiin rahoituksen käyttöä vastaamaan paremmin yksilöllisiä tarpeita. Kuntoutusta voidaankin toteuttaa joustavasti sekä laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena että avokuntoutuksena. Myös hallitusohjelman mukaan asetettu Kuntoutuksen uudistamiskomitea totesi vuosi sitten ehdotuksissaan, että juuri nyt on erityisen tärkeää huolehtia sotiemme veteraanien hyvästä kuntoutuksesta ja hoidosta riittävillä voimavaroilla. Hallitus on sitoutunut tähän tavoitteeseen. 

Hallituksessa ja eduskunnassa yli puoluerajojen olemme tietoisia siitä, että järjestöjen piirissä ei olla täysin tyytyväisiä veteraaneja koskevaan lainsäädäntöön eikä määrärahatasoon. Sekä hallitusta, ministeriöitä ja eduskuntaryhmiä on lähestytty runsaasti asiassa. 

Ensi viikolla hallitus kokoontuu Kesärantaan perinteiseen budjettiriiheen neuvottelemaan vuoden 2019 valtion tulo- ja menoarviosta. Ratkaisut ovat vielä tekemättä. Hallituksen esitys ensi vuoden budjetista menee syyskuussa eduskunnan käsiteltäväksi. On selvä asia, että hallituksen ja eduskunnan tulee käsittelyissään ottaa kantaa veteraaneille suunnattuihin määrärahoihin. 

Hyvä kirkkopäiväväki, 

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia sotiemme veteraaneja, lottia ja kotirintamalla vastuuta kantaneita siitä, että Suomi on monilla mittareilla mitattuna yksi maailman menestyneimmistä maista. Meidän nuorempien sukupolvien tehtävä on huolehtia siitä, ettemme hukkaa  antamaanne perintöä. Meidän on aina oltava valmiita puolustamaan isänmaata ja tekemään työtä Suomen hyväksi. 

Haluan myös kiittää sotiemme veteraanien, lottien ja sotaorpojen puolesta toimivia järjestöjä työstä ja tuesta jäsenistönne puolesta. Myös valtiovallalle, kunnille ja muille järjestöille olette olleet hyvä ja arvostettu kumppani. 

Näillä sanoilla toivotan omasta ja koko valtioneuvoston puolesta mitä parhainta juhlaa sekä valoa teille ja läheisillenne tulevaan syksyyn. 

08.11.2018Esiselvitys kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta käynnistyy
25.10.2018Avoimuusrekisterin valmisteluun parlamentaarinen työryhmä
24.10.2018Vauhtia kaupunkien juna-asemien kehittämiseen
09.10.2018Ministeri Anu Vehviläinen tapasi Viron julkishallintoministeri Janek Mäggin
27.09.2018Tiedolla johtaja on tulevaisuuden johtaja
18.09.2018Senaattia kehitettävä tiiviissä kumppanuudessa asiakkaiden kanssa
12.09.2018Kunnille ja alueille jatkossa vapaammat kädet ja enemmän päätösvaltaa omaan työnjakoonsa
28.08.2018Valtio selvittää vaihtoehtoja kansalaisten sähköiseen tunnistautumiseen
26.08.2018Sotiemme veteraanien, lottien ja sotaorpojen Pohjois-Karjalan alueellisen kirkkopäivän pääjuhla Liperissä
23.08.2018Täsmennystä maakuntauudistukseen

Siirry arkistoon »