Selvityshenkilöt valmistelemaan alueellistamispolitiikan ja -periaatteiden uudistamista

Share |
29.06.2018

Valtiovarainministeriö      Tiedote
                    

Valtiovarainministeriö on kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen päätöksellä kutsunut valtiosihteeri, työelämäprofessori Anna-Kaisa Ikosen ja varatoimitusjohtaja Timo Reinan selvityshenkilöiksi selvittämään alueellistamispolitiikan ja -periaatteiden uudistamista. Selvityshenkilöiden toimikausi on 1.8.2018-31.1.2019.

”Yhteiskunta, valtionhallinto, työn tekemisen tavat ja kansalaisten tarpeet ovat muuttuneet merkittävästi tällä vuosituhannella. Siksi on tärkeää arvioida, että millä tavalla valtion toimintojen alueellinen edustavuus voidaan kestävästi turvata ja mahdollistaa myös tulevalla vuosikymmenellä. Olennaista on myös tunnustaa ihmisten monipaikkaisuus, mikä valtion tulisi huomioida nykyistä paremmin paitsi palvelujen järjestäjänä niin myös työnantajana”, ministeri Vehviläinen sanoo.

Valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen toimivaltaa ohjataan lailla ja valtioneuvoston asetuksella, jotka ovat vuodelta 2002. Säädösten perusteella on asetettu erillinen alueellistamisen koordinaatioryhmä. Alueellistamisen koordinaatioryhmän suositti helmikuussa 2017 valmistuneessa selvityksessään, että alueellistamislainsäädännön uudistamistarpeet arvioidaan mukaan lukien päätöksentekoon liittyvä prosessi sekä koordinaatioryhmän toimiala.

Selvityshenkilöiden työn tueksi asetetaan ministeriön virkamiehistä koostuva sihteeristö. Selvityshenkilöt voivat kuulla työssään tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita. Selvityshenkilöt kuulevat työssään alueellistamisen koordinaatioryhmää.

18.09.2018Senaattia kehitettävä tiiviissä kumppanuudessa asiakkaiden kanssa
12.09.2018Kunnille ja alueille jatkossa vapaammat kädet ja enemmän päätösvaltaa omaan työnjakoonsa
28.08.2018Valtio selvittää vaihtoehtoja kansalaisten sähköiseen tunnistautumiseen
26.08.2018Sotiemme veteraanien, lottien ja sotaorpojen Pohjois-Karjalan alueellisen kirkkopäivän pääjuhla Liperissä
23.08.2018Täsmennystä maakuntauudistukseen
18.08.2018Valtion työpaikoista ja Ylä-Savon kehittämisestä
14.08.2018Työhön Idän pikajunan puolesta
09.07.2018Keskusta halusi Kriisinhallintakeskuksen jatkavan Kuopiossa
29.06.2018Selvityshenkilöt valmistelemaan alueellistamispolitiikan ja -periaatteiden uudistamista
21.06.2018Digikärkihankkeille kiitosta poikkihallinnollisuudesta ja alustamaisuudesta

Siirry arkistoon »