Tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa valtionhallintoon

Share |
30.04.2018

Valtiovarainministeriö                                             30.4.2018                                          Tiedote 
                   

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen sekä valtiovarainministeri Petteri Orpo avasivat vuoden alussa rahoitushaun, jolla kannustetaan valtion virastoja ja laitoksia hyödyntämään tekoälyä, robotiikkaa ja analytiikkaa toimintansa uudistamisessa. Hankkeisiin kohdennetaan erityisrahoitusta valtion tuottavuusmäärärahoista. Hakemuksia saatiin yhteensä 17 kpl.

”Kokemukset tästä hausta olivat innostavia. Ministeriöillä ja virastoilla on erinomaisia, vasta ideavaiheessa olevia kansalaisten palveluja parantavia hankkeita. Pohdinnassa onkin jo uuden haun järjestäminen syksyllä”, sanoo julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Hakemusten arvioinnissa pilotoitiin lausunnolla parhaillaan olevaa digitalisaatiohankkeiden uutta ohjausmallia. Tavoitteena oli löytää hankkeita, jotka ovat monistettavissa, parantavat nopeasti tuottavuutta ja kohdentuvat helpoimmin robotisoitavien työ- ja palveluprosessien uudistamiseen. Investointijohtoryhmänä toimivat valtiovarainministeriön hallintopolitiikkaosastojen osastopäälliköt. Investointijohtoryhmä puolsi rahoitettavaksi neljää hanketta:

Business Finland: Tekoälyn hyödyntäminen Business Finlandin asiakasprosessien automatisoinnissa Oikeusministeriö: Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen automaattinen anonymisointi ja sisällönkuvaus Valtori ja Palkeet: Asiakaspalvelun parantaminen tekoälyä hyödyntämällä Valtiokonttori: Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto kolmessa eri palvelussa

Lisäselvityksiä päätettiin pyytää seuraavista hankkeista:

Puolustusvoimat: Varusmiesten mobiilisovellus Suomen Ympäristökeskus: Ympäristötiedon tuotantoon, valvontaan ja hoitoon liittyvien työvaiheiden korvaaminen automatiikalla, ohjelmistorobotiikalla ja koneoppimisen keinoin.

”Tämä on kokeilu, jolla halusimme kiihdyttää erityisesti sellaisten hankkeiden toimeenpanoa, jotka ovat erittäin hyvin suunniteltuja ja nopeasti käynnistettävissä.  Sen vuoksi hakukriteerit olivat varsin tiukat eli investoinnin takaisinmaksuajaksi määriteltiin kolme vuotta ja hyötyjen tuli olla kaksinkertaiset viiden vuoden kuluessa hankkeen käynnistymisestä. Hakukierros osoitti, että erilaisten palveluprosessien automatisointia selvitetään ja kokeillaan jo nyt laajasti hallinnossa ja halukkuutta digitalisoinnin hyödyntämiseen on laajasti”, sanoo valtionhallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö Juha Sarkio.
”Digitalisaatio etenee huimaa vauhtia ja uusia mahdollisuuksia tuottavuuden edistämiseen syntyy joka päivä. Meidän pitää nyt miettiä, miten tukisimme vahvemmin virastojen yhteishankkeita sekä suunnitteluvaiheen että pidempikestoisen toteutuksen osalta”, toteaa ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen.

Investointijohtoryhmän puoltamat hankkeet etenevät talousarviokäsittelyyn ja lopullisen hyväksynnän tekee eduskunta. Tarkoituksena on, että puolletut hankkeet voidaan käsitellä kevään lisätalousarvion yhteydessä.  

Lausunnolla oleva luonnos Valtionhallinnon digitalisaatiohankkeiden uudeksi ohjausmalliksi löytyy lausuntopalvelu.fi  -palvelusta

09.10.2018Ministeri Anu Vehviläinen tapasi Viron julkishallintoministeri Janek Mäggin
27.09.2018Tiedolla johtaja on tulevaisuuden johtaja
18.09.2018Senaattia kehitettävä tiiviissä kumppanuudessa asiakkaiden kanssa
12.09.2018Kunnille ja alueille jatkossa vapaammat kädet ja enemmän päätösvaltaa omaan työnjakoonsa
28.08.2018Valtio selvittää vaihtoehtoja kansalaisten sähköiseen tunnistautumiseen
26.08.2018Sotiemme veteraanien, lottien ja sotaorpojen Pohjois-Karjalan alueellisen kirkkopäivän pääjuhla Liperissä
23.08.2018Täsmennystä maakuntauudistukseen
18.08.2018Valtion työpaikoista ja Ylä-Savon kehittämisestä
14.08.2018Työhön Idän pikajunan puolesta
09.07.2018Keskusta halusi Kriisinhallintakeskuksen jatkavan Kuopiossa

Siirry arkistoon »