Tehtävien määrittely ei ole kesken - maakunnille on tulossa 26 lakisääteistä tehtävää

Share |
29.09.2017

HS 29.9.2017

Sote- ja maakuntauudistus on aika saada tehtyä ja saatettua voimaan vuonna 2020.

 

Pääkirjoituksessa (HS 24.9.) kerrottiin, että maakuntavaltuustojen tehtävien määrittely on yhä pahasti kesken. Tämä ei pidä paikkaansa.

Eduskunnan käsittelyssä on 41 lakia sisältävä hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistukseksi. Lakipakettiin sisältyvät esitykset maakuntalaiksi ja uudistuksen voimaanpanolaiksi. Näissä laeissa määritellään sekä maakuntien että ensimmäisten maakuntavaltuustojen tehtävät.

Maakunnille on tulossa 26 ­lakisääteistä tehtävää. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä ­pelastustoimen järjestämisen lisäksi tehtäviä ovat muun muassa: ympäristöterveydenhuolto, aluekehittäminen ja rakenne­rahastotoiminta, elinkeinojen edistäminen, alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu, maa­talous- ja viljelijäntukihallinto, maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomitus, vesivarojen käyttö ja hoito, vesien- ja merenhoito, rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen sekä ympäristötiedon tuottaminen ja jakaminen.

Uudistuksen seurauksena esimerkiksi maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, ely-keskukset ja aluehallintovirastot lakkaavat. Vastedes valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä hoitaa Luova-virasto, jolla on valtakunnallinen toimivalta.

Useat hallitukset ovat yrittäneet toteuttaa sote-uudistuksen. Viime vaalikauden lopulla sitä yritettiin myös parlamentaariselta pohjalta. Valmista ei ole tullut. On aika saada uudistus tehtyä ja voimaan vuonna 2020.

Aloittavien maakuntavaltuustojen päätöksenteolle ja laajalle työlle on annettava riittävästi ­aikaa. Tämä onnistuu, kun ­ensimmäiset vaalit järjestetään lokakuussa 2018. Näin toimien valtuustot pääsevät järjestäytymään vuoden 2019 alussa.

Ensimmäisten valtuustojen tehtävät ovat poikkeuksellisen vaativat. Tehtävänä on muun muassa päättää maakuntien hallinnosta, toimielimistä ja organisaatiosta sekä johtamisjärjestelmästä.

On myös valittava ­johtavat virkamiehet ja hyväksyttävä maakuntastrategia, mukaan ­lukien sote-palvelustrategia, palvelulupaus ja maakunnan ­sote-palveluverkko. Valtuusto hyväksyy myös vuoden 2020 ­talousarvion ja lähivuosien ­taloussuunnitelman.

Valtuustot päättävät henkilöstön siirtymisestä maakuntien palvelukseen, sopimusten siirroista ja uusien sopimusten tekemisestä ­sekä yhteistyöstä kuntien ja muiden maakuntien kanssa. ­Sopimusten siirroissa sovitaan muun muassa omaisuusjärjestelyistä ja yhteisistä palveluista kuntien kanssa. 

 

21.06.2018Digikärkihankkeille kiitosta poikkihallinnollisuudesta ja alustamaisuudesta
06.06.2018Sotea ja Sotkamoa
29.05.2018Kuhasalontien korjaukseen rahoitusta lisätalousarviosta
01.05.2018Viedään maakunta- ja sote-uudistus vihdoin maaliin
30.04.2018Tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa valtionhallintoon
14.04.2018Puhe Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajain liittopäivillä
21.03.2018Ajankohtaiskeskustelu Suomen aluekehityksestä, kaupunki- ja maaseutupolitiikasta sekä seutukuntien mahdollisuuksista
20.03.2018Onnistunut toimeenpano minimoi muutosriskit
22.02.2018Vapaaehtoiminnasta iloa ja merkityksellisyyttä
16.02.2018Demokratia ja yhteistyö uudistuksen ytimessä

Siirry arkistoon »