Kuntatalouden tilanne parantunut selvästi

Share |
21.09.2017

Valtiovarainministeriö 21.9.2017 19.00
Tiedote

Eduskunnassa vuoden 2018 talousarvion lähetekeskustelussa puhuneen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen mukaan kuntien taloudellinen tilanne on parantunut tällä hallituskaudella selvästi, mikä näkyy myös kuntien lainakannan kehityksen taittumisena.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2016 positiivinen noin 3,4 miljardia euroa, mikä on eniten koko 2000-luvulla. Tilikauden tulos oli positiivinen yli miljardi euroa, ja kunnallisveron korottamiset ovat vähentyneet selvästi. Korkeasta investointitasosta johtuen kuntien lisävelkaantuminen kuitenkin jatkui, mutta selvästi loivempana kuin aiempina vuosina. Vehviläinen korosti, että myönteinen kehitys on seurausta monista vakauttavista toimista.

”Kuntien omat toimintamenot kasvoivat viime vuonna ainoastaan 0,5 prosenttia, mikä kertoo siitä, että kunnat ovat omilla toimillaan vahvistaneet talouttaan. Toisaalta myöskään valtio ei ole kuntien taakkaa kasvattanut”, toteaa ministeri Vehviläinen.

Vuonna 2017 kuntatalouden tilanteen arvioidaan parantuvan entisestään. Taustalla ovat erityisesti kilpailukykysopimuksen seurauksena alentuneet henkilöstökulut sekä kasvavat yhteisö- ja kiinteistöverotuotot. Myös kuntien lainakannan arvioidaan kääntyvän kuluvana vuonna laskuun. Vehviläinen pitää kuitenkin huolestuttavana sitä, että kuntakentän sisällä taloudelliset erot ovat edelleen merkittäviä, vaikka kuntatalouden iso kuva onkin historiallisen hyvä. Toisaalta kuntien maltillinen kustannuskehitys on avainasemassa, jotta talouden kehitys olisi myös jatkossa myönteinen eri puolella Suomea.

Kuntien maltillisen toimintamenokehityksen seurauksena myös vuosittain tehtävä kuntien ja valtion kustannustenjaon tarkistus on valtiovarainministeriön mukaan ensimmäistä kertaa kuntien kannalta negatiivinen. Tämä vähentää valtionosuuksia vuonna 2018 kaikkiaan 177 miljoonalla eurolla, ja siten myös budjetin taloudellinen vaikutus kuntiin on noin 130 miljoonaa euroa negatiivinen.

02.12.2017Puhe Pohjois-Karjalan yrittäjäjuhlassa
16.11.2017Kohti julkisen johtamisen seuraavaa vuosisataa
14.11.2017Maakunnat ovat valmiita uudistukseen
08.11.2017Maistraattien uudelleen organisointi
18.10.2017Vapaavuori maakuntia kaatamassa
14.10.2017Kuntien nuorisovaltuustojen perustamisessa otettava loppukiri
12.10.2017Rantakokolta tervetullut avaus kaupunkikeskusteluun
07.10.2017Suunnassa pysyminen ratkaisee
29.09.2017Tehtävien määrittely ei ole kesken - maakunnille on tulossa 26 lakisääteistä tehtävää
21.09.2017Kuntatalouden tilanne parantunut selvästi

Siirry arkistoon »