Sote- ja maakuntauudistus voimaan vuonna 2020

Share |
20.09.2017

Iltalehti 20.09.17 Mielipidekirjoitus

Iltalehden pääkirjoituksessa 19.9. käsiteltiin tulossa olevaa vaalisumaa. Jaan ajatuksen, että voisi olla viisasta yhdistää jotkut tulevista vaaleista. Luontevaa olisi yhdistää nimenomaan keväälle 2019 ajoittuvat eduskunta- ja eurovaalit.

Sen sijaan ensimmäisten maakuntavaalien järjestäminen vasta keväällä 2019 olisi mahdotonta uudistuksen vuoden 2020 toteuttamisen kannalta.

Mikäli ensimmäiset maakuntavaltuutetut valittaisiin vasta keväällä 2019, jäisi valtuustoille käytännössä vain muutama kuukausia aikaa tehdä päätökset perustettavien maakuntien toiminnasta.

Tulevien maakuntien kannalta kyse ei ole vain uuden kauden alusta, vaan koko maakunnan perustan luomisesta ja toiminnan aloittamisesta. Maakunnille siirtyvistä tehtävistä ehdottomasti tärkein on sote-palveluiden järjestäminen kansalaisille. Se tarkoittaa myös sitä, että maakuntien palvelukseen siirtyy vuonna 2020 yli 200 000 työntekijää.

Eduskuntakäsittelyssä olevassa lakipaketissa määritellään yksityiskohtaisesti, mistä kaikesta ensimmäiset valtuustot päättävät. Valtuustojen tehtävät ovat poikkeuksellisen vaativat. Ne luovat maakuntiensa toiminnalle hallinnon ja talouden perustan yli 40 lain mukaan.

Maakuntien toimintaa ja taloutta koskeva mandaatti ja kokonaisvastuu on yksiselitteisesti ensimmäisillä maakuntavaltuustoilla. Niiden tehtävänä on mm. päättää maakuntien hallinnosta, toimielimistä ja organisaatiosta, asettaa maakunnan johtamisjärjestelmä, valita johtavat virkamiehet, hyväksyä maakuntastrategia mukaan lukien sote-palvelustrategia, palvelulupaus ja maakunnan sote-palveluverkko sekä hyväksyä vuoden 2020 talousarvio ja lähivuosien taloussuunnitelma.

Aloittavat valtuustot päättävät henkilöstön siirtymisestä maakuntien palvelukseen, sopimusten siirroista ja uusien tekemisestä sekä yhteistyön muodoista kuntien ja muiden maakuntien kanssa. Sopimusten siirroissa sovitaan muun muassa omaisuusjärjestelyistä ja yhteisistä palveluista kuntien kanssa.

Ensimmäisten valtuustojen laajalle työlle on turvattava riittävä aikaa. Tämä onnistuu, kun ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuun lopulla 2018.

Sote-uudistusta on soudettu ja huovattu yli kymmenen vuotta. Vihdoin on aika saada uudistus tehtyä ja voimaan 2020. Tämän vuoksi puolustan tiukasti maakuntavaalien pitämistä lokakuussa 2018.

18.09.2018Senaattia kehitettävä tiiviissä kumppanuudessa asiakkaiden kanssa
12.09.2018Kunnille ja alueille jatkossa vapaammat kädet ja enemmän päätösvaltaa omaan työnjakoonsa
28.08.2018Valtio selvittää vaihtoehtoja kansalaisten sähköiseen tunnistautumiseen
26.08.2018Sotiemme veteraanien, lottien ja sotaorpojen Pohjois-Karjalan alueellisen kirkkopäivän pääjuhla Liperissä
23.08.2018Täsmennystä maakuntauudistukseen
18.08.2018Valtion työpaikoista ja Ylä-Savon kehittämisestä
14.08.2018Työhön Idän pikajunan puolesta
09.07.2018Keskusta halusi Kriisinhallintakeskuksen jatkavan Kuopiossa
29.06.2018Selvityshenkilöt valmistelemaan alueellistamispolitiikan ja -periaatteiden uudistamista
21.06.2018Digikärkihankkeille kiitosta poikkihallinnollisuudesta ja alustamaisuudesta

Siirry arkistoon »