Ministerit Vehviläinen ja Saarikko: Hallitus varmisti maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisen

Share |
01.09.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö 31.8.2017
Tiedote
Ministerit Vehviläinen ja Saarikko: Hallitus varmisti maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisen

Hallitus osoittaa maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen etenemiseen yli 300 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Summa koostuu muun muassa ICT:stä, valmisteluun ja toimeenpanoon varatuista määrärahoista, valinnanvapauspiloteista sekä maakuntavaalien järjestämisestä.

Budjettiriihessä hallitus päätti kohdentaa valmisteluun ja toimeenpanoon 180,5 miljoonaa euroa. Määrärahoista 130 miljoonaa euroa kohdennetaan ICT-valmisteluun: maakuntien ICT-palvelukeskuksen, maakuntien tietohallinnon valmisteluun, alueellisiin ICT-tukitoimiin sekä yhteisiin investointeihin. Maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaisille valmisteluelimille osoitetaan rahoitusta 40 miljoonaa euroa.

”Budjettiriihen osoittama rahoitus varmistaa uudistuksen hyvän valmistelun ja toimeenpanon jatkumisen alueilla. Vuoden lisäaika pystytään hyödyntämään nyt maakunnissa täysipainotteisesti. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että maakunnilla on mahdollisuudet rekrytoida tarvitsemansa valmistelijat muun muassa ICT:n, hankintojen, henkilöstön, talouden ja hallinnon järjestämiseen”, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.   

Budjettiriihessään hallitus linjasi myös, että kansalliset sote-ICT kehitysinvestoinnit, kuten Kanta-palveluiden muutokset, toteutetaan perustettavan sotedigi-yhtiön kautta. Yhtiötä varaudutaan pääomittamaan tarvittavalla rahoituksella Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:stä.

Lokakuussa 2018 järjestettävien maakuntavaaleihin on vuoden 2018 talousarviossa osoitettu rahoituksena 15,9 miljoonaa euroa.  

Sote-valinnanvapauspilottien toteuttamiseen kohdennetaan kehysriihessä päätetyllä tavalla 100 miljoonan euron määräraha vuodelle 2018. Myös jo lisätalousarviossa myönnetty 30 miljoonaa euroa pilotteihin on käytettävissä ensi vuonna.

Hallitus päätti lisäksi peruuttaa 40 miljoonan euron leikkauksen kuntien valtionosuuksiin. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien kustannuksiin sekä valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon tarkastellaan vuosina 2020–2022 kuntien valtionosuuksien tarkistusten yhteydessä.

”Hallituksen riihipäätökset takaavat sen, että työ yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi ja kestävyysvajeen selättämiseksi voi jatkua häiriöttä ”, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko toteaa.

21.09.2017Kuntatalouden tilanne parantunut selvästi
20.09.2017Sote- ja maakuntauudistus voimaan vuonna 2020
19.09.2017Puhe saavutettavuusfoorumissa
16.09.2017Maakunnista ei tule kaupunkien kasvutulppia
14.09.2017Ministerit Vehviläinen ja Saarikko maakuntakierrokselle
11.09.2017Tavoitteena terveet ja taloudelliset tilat
06.09.2017Ministerit Vehviläinen ja Saarikko: Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu keskeytyksettä
04.09.2017Mitä valtio hankkii ja keneltä?
01.09.2017Ministerit Vehviläinen ja Saarikko: Hallitus varmisti maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisen
10.08.2017Maakuntien valmistelurahoitus on turvattava

Siirry arkistoon »