Miksi maakuntavaalit lokakuussa 2018?

Share |
10.07.2017

Blogi 10.7.2017

Hallitus linjasi 5.7. neuvottelussaan, että maakunta- ja sote-uudistus tulee voimaan 1.1.2020. Samalla hallitus linjasi, että ensimmäiset maakuntavaalit pidettäisiin lokakuun lopulla 2018.

Vaalien ajankohta näyttää saaneen paljon huomiota. On oikein pohtia sitä, että sote- ja maakuntalakien hyväksymiselle eduskunnassa ja ensimmäisten vaalien välille jää riittävä aika. On perusteltua myös pohtia puolueiden valmiutta maakuntavaalitoimintaan ja ehdokasasetteluun sekä mahdollista äänestysprosenttia. Maakuntademokratian olisi tärkeää saada hyvä alku.

Sen sijaan keskustelussa on jäänyt huomiotta se, mitä vaaleissa valittujen maakuntavaltuutettujen on lain mukaan tehtävä, jotta maakunta- ja sote-uudistus voi tulla voimaan 1.1.2020. Tällä on aivan olennainen merkitys ensimmäisten vaalien ajankohtaan. 

Kun maakuntavaalit pidetään lokakuussa 2018, ensimmäiset maakuntavaltuustot voivat aloittaa työnsä tammikuussa 2019. Ensimmäisten valtuustojen tehtävät ovat poikkeuksellisen vaativat. Ne luovat maakuntiensa toiminnalle hallinnon ja talouden perustan eduskunnan hyväksymien yli 40 lain mukaan. Ei ole kysymys vain uuden kauden alusta, vaan koko maakunnan toiminnan perustan luomisesta.

Sote- ja maakuntauudistuksen voimaanpanolaissa säädetään väliaikaishallinnosta, joka toimii lakien voimaantulon ja maakuntavaltuuston aloittamisen välisenä aika. Väliaikaishallinnon tärkeä työ mahdollistaa sen, että maakuntavaltuustot pääsevät ylipäänsä järjestäytymään ja aloittamaan työnsä. Jo nimensäkin mukaan väliaikaishallinto päättää väliaikaisesti asioista ja siltä puuttuu kansanvaltaisen toimielimen mandaatti. 

Maakuntien toimintaa ja taloutta koskeva mandaatti ja kokonaisvastuu on yksiselitteisesti ensimmäisillä maakuntavaltuustoilla. Niiden tehtävänä on mm. päättää maakuntien hallinnosta, toimielimistä ja organisaatiosta, asettaa maakunnan johtamisjärjestelmä, valita johtavat virkamiehet, hyväksyä maakuntastrategia mukaan lukien sote-palvelustrategia, palvelulupaus ja maakunnan sote-palveluverkko sekä hyväksyä vuoden 2020 talousarvio ja lähivuosien taloussuunnitelma.

Aloittavat valtuustot päättävät henkilöstön siirtymisestä maakuntien palvelukseen, sopimusten siirroista ja uusien tekemisestä sekä yhteistyön muodoista kuntien ja muiden maakuntien kanssa. Sopimusten siirrotkaan eivät ole vain tekniikkaa. Niissä sovitaan muun muassa omaisuusjärjestelyistä ja yhteisistä palveluista kuntien kanssa.

Tälle ensimmäisten valtuustojen laajalle työlle on annettava riittävä aikaa. Kun vaalit pidetään lokakuussa 2018,  maakuntavaltuustot saavat vuoden aikaa tehdä välttämättömät päätökset ja uudistus voi järjestämistehtävien siirtoineen tulla voimaan 1.1.2020. 

Julkisessa keskustelussa on ollut esillä, että ensimmäiset maakuntavaalit voitaisiin siirtää huhtikuun 2019 eduskuntavaalien yhteyteen. En voi tätä kannattaa. Kun haluamme uudistuksen voimaan vuoden 2020 alussa, ensimmäisille valtuustoille on annettava riittävä aika päätöksentekoon. Tämä onnistuu, kun ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään syksyllä 2018.
10.07.2017Miksi maakuntavaalit lokakuussa 2018?
20.06.2017Apua digitaalisiin kansalaistaitoihin
20.06.2017Julkisten palveluiden tiekartan 2017-2021 julkistustilaisuus
10.06.2017Suomen Lions-liiton 64. vuosikokouksen avaustilaisuus Joensuun Areenalla
09.06.2017Ministeri Vehviläinen tapasi Tunisian kuntaministerin
07.06.2017Julkisen hallinnon saumaton yhteistyö tukee osallistavaa kasvua
24.05.2017Kaupunkineuvos Antti Rantakokko selvittämään seutukaupunkien elinvoimaa ja kasvua
17.05.2017Ministeri Vehviläinen kutsui sparrausryhmän vauhdittamaan kaksoiskuntalaisselvitystä
05.05.2017Tulevaisuuden kunta työ jatkuu lainsäädäntömuutosten valmistelulla
28.04.2017Tavoitteena julkisen sektorin toimintauudistus

Siirry arkistoon »