Huoneentauluna innostus, tahto ja yhdessätekeminen

Työni kunta- ja uudistusministerinä valtiovarainministeriössä on alkanut. Aivan aluksi olen pyrkinyt hahmottamaan mitä hallituksen strategiset tavoitteet tarkoittavat oman ministerityöni kannalta.
Kuntaministerin tehtävät kaikki tietävät, mutta mihin "uudistus" ministerinimikkeessäni viittaa?
 
Kerron vähän taustaa. Hallituksen strategiset kärkitavoitteet ovat hyvinvointi, työllisyys, oppiminen, biotalous ja toimintatavat. Toimintatapojen uudistamisessa hallitus nostaa kärkeen kolme asiaa: digitalisaation, sääntelyn purkamisen ja kokeilutoiminnan. Ministerin työssäni nämä kolme asiaa tulevat olemaan vahvasti agendallani. Siksi siis kunta- ja uudistusministeri.
 
Huoneentauluni uudessa tehtävässäni on innostus, tahto ja yhdessätekeminen. Ministerinä haluan olla luomassa siltaa hyvin toimivan julkisen hallinnon ja kansalaisten välille sekä rakentaa aitoa vuoropuhelua kuntien ja valtiovallan välille.
 
10.6.2015
 
Anu Vehviläinen
Kunta- ja uudistusministeri